Realizacja:

Kotłownia gazowa z dwoma układami grzewczymi.

Zakres prac:

Kotłownia gazowa z dwoma układami grzewczymi (grzejniki i podłogówka).