Realizacja:

Kotłownia gazowa z 4 układami grzewczymi, cieplą woda użytkową oraz jacuzzi.

Zakres prac:

Kotłownia gazowa z 4 układami grzewczymi, cieplą woda użytkową oraz jacuzzi.