Realizacja:

Kocioł z podajnikiem pellets 100.

Zakres prac:

Kotłownia z kotłem pellets 100 16kW firmy Kostrzewa.