Realizacja:

Kocioł miałowo-węglowy.

Zakres prac:

Kocioł miałowo-węglowy z dwoma układami grzewczymi i ciepłą wodą użytkową.