Realizacja:

Kocioł gazowy Vailant 37kW - ogrzewanie podłogowe Bolszewo Dom Spokojnej Starości

Zakres prac:

Kocioł gazowy Vailant 37kW - ogrzewanie podłogowe Bolszewo Dom Spokojnej Starości