19.11.2009

Kocioł gazowy i kominek z płaszczem wodnym. Została wykonana instalacja grzewcza z dwoma obiegami grzewczymi wykorzystująca kocioł gazowy kondensacyjny firmy Vaillant o mocy 19kW wspomagany kominkiem z płaszczem wodnym. W instalacji tej zostało zamontowane sprzęgło hydrauliczne, pompy oraz zawory mieszające sterowane automatyką callormatic 630.

Gruntowa pompa ciepła

W gruntowych pompach ciepła dolnym źródłem jest gleba. Czynnik krąży w ułożonym w gruncie systemie rur, zwanym kolektorem lub wymiennikiem.

W gruntowych pompach ciepła dolnym źródłem jest gleba. Czynnik krąży w ułożonym w gruncie systemie rur, zwanym kolektorem lub wymiennikiem. Wymiennik może być poziomy, pionowy lub spiralny.

Najbardziej popularny jest wymiennik poziomy. Rury (zwykle polietylenowe, rzadziej miedziane) układa się w kształcie poziomej wężownicy w gruncie. Zakopuje się je poniżej poziomu przemarzania gruntu, przeważnie na głębokości około 1,8 m. W rurach krąży solanka – płyn o niskiej temperaturze wrzenia. Przyjmuje się, że uzyskanie 1 kW energii grzewczej wymaga od 30 do 100 m2 powierzchni gruntu.

Można też powiedzieć, że z 1 m2 suchego gruntu pozyskuje się 10 do 30 W energii, a z gruntu wilgotnego – nawet powyżej 40 W. Dzięki takiej ogólnej informacji z łatwością można samodzielnie policzyć, czy działka ma wystarczającą powierzchnię, aby pokryć zapotrzebowanie domu na ciepło. Teren nad zakopanym kolektorem można zagospodarować – na przykład posadzić na nim rośliny albo zrobić plac zabaw dla dziecka. Nie można jednak stawiać nad kolektorem budynków, nawet tak niewielkich jak garaż czy szopa na narzędzia ogrodowe. 

Wadą pomp gruntowych z wymiennikiem poziomym jest konieczność przeznaczenia na nie znacznej powierzchni oraz wykonania licznych wykopów.

Innym rodzajem kolektorów są kolektory spiralne. Układa się je na takiej samej zasadzie jak wymiennik poziomy, z tym że rura ma kształt spirali. Do ich zainstalowania potrzeba mniej miejsca niż na wymiennik poziomy, a prace montażowe są mniej kłopotliwe niż przy wymienniku poziomym.

Gdy dysponujemy jedynie niewielkim lub zadrzewionym terenem, lepiej zastosować wymiennik pionowy. W wykonany w gruncie pionowy otwór o małej średnicy (studnię) wpuszcza się rurę kolektora. Do otrzymania 1 kW energii potrzebna jest studnia głębokości 12 do 25 m.Artykuł pochodzi z serwisu muratordom.pl